Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej PINB dla miasta Przemyśla

Data publikacji: 2020-02-07 00:00:00, Opublikowane przez: Dagmara Palko

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej PINB dla miasta Przemyśla

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie RODO

załącznik nr 5 klauzula informacyjna

zaproszenie do składnia ofert z dnia 07.02.2020 r.