ok dkdk PINB Przemyśl - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

Oferty pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista ds inspekcji i orzecznictwa ogłoszenie o naborze nr 94951 z dnia 17.03.2022 r. (umowa o pracę na czas zastępstwa)

https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/przemysl/starszy-specjalista,94951,v7