Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych

Data publikacji: 2023-01-12 00:00:00, Opublikowane przez: Maciej Hawajski

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 przy ul. Smolki w Przemyślu zlokalizowanym na terenie działki nr 1004 obr. 207.

 

http://pinb.mprzemysl.pl/pliki/Smolki 28 - zaproszenie do złożenia oferty 2.pdf