ok dkdk PINB Przemyśl - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla

Siemiradzkiego 5
37-700, Przemyśl

tel./fax 16 678 91 61
e-mail: pinb@mprzemysl.pl
www: pinb.mprzemysl.pl